След четири поредни сесии на силен ръст днес индексите записаха първия си спад след разпродажби по някои от ликвидните позиции. Инвеститорите смениха настроението си и SOFIX изгуби 0.61% до 1 268.74 пункта. В червено са оцветени и другите два индекса. BGTR30 слизат с 0.35% до 842.41 пункта, а BGREIT се понижи с 0.54% до 95.04 пункта. Единствено широкият BG-40 успя да приключи с ръст и затвори нагоре с 0.37% до 356.99 пункта.

Оборотът днес е над 9 млн. лв. Високият оборот се дължи на прехвърлянето на акции по ликвидните дружества на родната борса.

Новините около строителството на магистрала Тракия от родни фирми покачи значително цените на книжата на трите инфрастуктурни компании, листнати на пода на борсата. Холдинг Пътища АД се повиши с 3.85% до средна цена от 1 172.90 лв. при обем от 975 акции. При покупко - продажба на 2 360 ценни книжа Мостстрой АД повиши стойността си с 5.08% до 165.79 лв. средна цена за акция. Пътният холдинг Трейс груп холд АД покачи пазарната си оценка с 3.98% до 166.61 лв.

От страната на печелившите са книжата на Оргахим АД и Оловно цинков комплекс АД, които се покачиха с над 3% до съответно 394.87 лв. и 46.18 лв. за брой. Дяловете на Еврохолд България се повишиха с 3.46% до 5.98 лв. при обем от близо 47 хил. лота.

Новината, че ТБ Първа инвестиционна банка АД пусна нови по-високи лихви по депозити се отрази положителна на акциите на банката, които поскъпнаха с нови 2.18% до 7.50 лв. при обем до момента от 44 482 лота.

Най-търгувани днес бяха книжата на Зърнени Храни България АД. По позицията се прехвърлиха 277 286 ценни книжа, а повишението в средната цена бе от 3.60% до 2.88 лв.

На отрицателна територия днес се търгуват дяловете на Петрол АД, които изгубиха 3.44% до 10.10 лв. Книжата на фармацевтичната компания Софарма АД поевтиняха с 0.98% до средна цена от 6.06 лв.

Акция на деня

По позицията на Химимпорт АД / CHIM / се прехвърлиха общо 123 732 ценни нижа в 324 сделки. Интересът към позицията доведе до покачване на средната цена с 0.55% до 11.08 лв. Дружествата от структурата на холдинга също записаха сериозно повишение. С 2.53% се увеличава пазарната капитализация на ТБ Централна кооперативна банка АД до средна цена от 5.68 лв. Книжата на Проучване и добив на нефт и газ АД поскъпват с 9.45% до 7.88 лв. за лот.