Ако предстоящото първично публично предлагане / IPO / на Енемона АД бъде успешно free float на компанията ще бъде 17%. Очакванията на компанията са по този начин да бъде набран капитал в размер на 33.600 млн. лв. До 2010 г. Енемона АД планира да пласира и други емисии ценни книжа, с което свободно търгуваните акции ще достигнат до 25%. Това каза Прокопи Прокопиев, директор Корпоративна политика в Енемона АД.

В момента мажоритарен собственик на капитала е Дичко Прокопиев, който държи пряко и чрез свързани лица 90% от дяловете на компанията.

Нито той, нито останалите акционери ще разпределят от старите акции след извършването на първичното публично предлагане.

IPO е насрочено за 26 ноември, когато ще се приемат и поръчките. Предпочетеният метод на пласиране на емисията е букбилдинг и ще се осъществи в рамките на един ден. Минималната емислионна стойност на ценните книжа е 11 лв., а максималната – 16.80 лв. е записано в проспекта.

Според Мирослав Стоянов, представител на мениджъра на IPO Елана Трейдинг, очакванията са за записвания при горната граница. За Darikfinance.bg той каза, че не са изключени презаписвания до 30 пъти. Желанието е по- широк кръг от инвеститори да се сдобият с акции от новата емисия.

Набраният капитал ще обезпечи стратегията за развитие на компанията до 2012 г., заяви Прокопиев. Освен в собствени проекти, свързани с енергиината ефективност, машинното строителства и ютилити сектора, Енемона АД възнамерява да участва и в извеждането на ядрени мощности в Европа.