Българските IT специалисти, заедно с колегите си в Румъния, са сред най-младите в сравнение със Западна Европа. Това показват данните на софтуерната компания Axway. Средният професионален опит на специалистите в сектора в Германия например е 11 години, докато в България е малко над 5. Съотношението жени/мъже е приблизително 1 към 2,5 за повечето страни.

За България прави впечатление фактът, че почти 40% от дипломираните IT специалисти са жени. Повечето обаче избират друг сектор за реализация или преподавателска кариера. 80% от преподавателите по информатика са жени. 

Икономическото образование при тези позиции може да е значителен плюс затова нерядко на тях се назначават и студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Според обявените програми и Софтуерният университет вече подготвя кадри за всички професии в сектора. „Някои държави предприемат специални мерки по отношение на привличане на младите към високотехнологичните професии.

От 6 месеца до една година отнема на добрите студенти да се обучат за работа в софтуерна компания и да стартират. Основната критика от страна на сектора към образованието е липсата на актуални практични знания и умения. 

Все повече учебни заведения предлагат високо технологични програми. Тенденция е за позициите ръководител проекти да се търсят кадри с богат житейски и професионален опит, особено добри комуникационни и лидерски умения. 

Например в Румъния софтуерните инженери са освободени от 16% данък. Важно е и в България да има политика на кадрите в областта на високите технологии", допълва Наташа Кумчева, директор Човешки ресурси в софтуерната компания.