Неколкократно е увеличен износът на дървесина от района на Смолян за Турция и Македония през тази година, заяви инж. Асен Карабов, директор на Регионалната дирекция на горите в Смолян. Според него засиленият интерес за износ на дървесина е предизвикал повишаване на цените на дървения материал в района с до 30%.

Износът на фасонирана дървесина от Смолян се е увеличил около 4 пъти, по данни на Службата за растителна защита в Смолян, която издава задължителните за износ в държави извън ЕС фитосанитарни сетрификати.

Над 26 хиляди кубика дървесина от областта са предназначени за износ за Македония и Турция от началото на годината, сочат данните на службата. През миналата година износът на дървен материал е около четири пъти по-малко - общо 6686 кубични метра.

Доставките за съседни страни са главно на обработен дървен материал- дъски, греди и талпи. Сред изнесените през тази година пратки с дървен материал има и два камиона за Ирак, информират от дирекцията на горите.

От началото на годината са издадени общо 700 разрешителни за износ на необработен дървен материал за цялата страна, а през 2009 г. - 417 разрешителни според справка на Изпълнителната агенция по горите. Износът на необработен дървен материал в голямата си част е предназначен за Турция и Македония, коментира инж. Бисер Дачев, изпълнителен директор на ИАГ.

Голяма част от добивания в Смолянско дървен материал през тази година е за износ, уточнява инж. Карабов. По негови думи през последните два месеца се наблюдава ново поскъпване на дървесината в резултат на засиления износ. На последните търгове за продажба на дървен материал цените са увеличени до 30% над началните, достигайки стойности 130 лв. за кубик едра дървесина.

Увеличеният износ стабилизира дървопреработващия отрасъл в Смолянско след кризата, смятат горовладелци от региона. Цените на дървесината, според тях, се увеличават до по-приемливи за дърводобивния бизнес стойности, след рязкото поевтиняване на суровината в началото на глобалната криза. /БТА/