Днес изтича срокът, в който кредиторите на КТБ могат да направят възражения срещу списъка с признати вземания. 

Списъкът съдържа близо 8 000 имена на физически и юридически лица и е публикуван в Търговския регистър. 

Възраженията могат да се подадат на ръка в централата на Корпоративна търговска банка или да се изпратят по пощата, като пощенското клеймо трябва да е преди изтичането на срока. 

Синдиците в КТБ трябва да изготвят списък с оспорените вземания, който да публикуват в Търговския регистър.