Ямболското предприятие Ямболен представи отчета за финансовите резултати през третото тримесечие. За периода е регистрирана загуба от 108 хиляди лева, формирана от приходи от продажби в размер на 1.179 млн. лева и разходи по дейността в размер на 1.287 млн. лева. Общият капиталов ресурс за периода е в размер на 13.421 млн. лева, в това число 215 хил. лева собствен капитал.


Основната производствена дейност на "Ямболен"АД за периода е свързана с Ремонтно механичния завод към дружеството, посочва се в съобщението. Изпълнени са поръчки за доставка на плажно оборудване за Златни пясъци на стойност 378 хил. лева, както и някои други металообработващи услуги и пречистване на отпадни води.

 

Спрямо предходния период, реализираните приходи нарастват с 9.5%, а разходите се свиват с 16.2%. Основните рискове , които могат съществено да повлияят на дейността на дружеството са свързани с конюнктурата на пазара с хидравлични елементи и метални конструкции.

В “Ямболен” АД няма акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите.Общият брой акционерите възлиза на 3410броя, от които 12 броя юридически лица и 3398бр. физически лица. Физическите лица притежават 85174 броя акции или 6,97% от капитала на дружеството. Юридическите лица притежават 1137125 броя акции или 93,03% от капитала. Юридическите лица, притежаващи повече от 5% от акциите на "Ямболен"АД са:" CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILAIZER "Inc. ,собственик на 690565 бр.акции-56.50% . "СЪНИ СЕНДС БИЙЧ"-гр.София е собственик на 415590 бр. Акции-34%. .Дивиденти не са изплащани.