Заплашва ли дейността на кариера „Великан" минералния извор в Меричлери?

Вече близо месец този въпрос задава Инициативен комитет, учреден в градчето, останало без поминък след закриване на рудниците в района.

Екоминистерството задължи концесионера - Каолин АД, да направи сеизмично изследване, макар че по преценка на регионалната екоинспекция в Хасково няма никакъв риск за извора с минерални води, сравнявани по качество с тези в Карлови Вари.

Защо тогава от около месец общественото напрежение в Меричлери ескалира, а от инициативния комитет се заканват в края на месеца да организират граждански протест?

Представили ли са исканията си пред концесионера? Доколко вярно е твърдението, че от Каолин разделят общата концесионна площ на по-малки участъци, за да избегнат процедурата по изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда?

На тези въпроси в студиото на Дарик радио - Хасково тази сутрин говориха един от изпълнителните директори на дружеството Димитър Ангелов и началникът от местното звено на Каолин АД Николай Златев:

Какъв е рискът за околната среда от дейността ви в Меричлери?

Искам да уверя хората от Меричлери, че няма никакви основания да се притесняват за околната среда, било за водата - питейна или минерална, защото нашата дейност е абсолютно законна, провели сме необходимите проучвания и всички тези твърдения за пагубни последствия от нашата дейност, са едни недоказани клевети.

Кога и как започнаха проблемите ви с местното население?

Нашите работници изкарват там прехраната си по един достоен начин. В условията на криза осигуряваме препитание на около 100 семейства. Експлоатираме находище "Великан" от месец септември миналата година. Проблемите с инициативния комитет започнаха преди месец.

Мога да ви гарантирам, че в следстиве на нашата дейност не е застрашен самият извор по отношение на дебит, качество на водата и други показатели. Мнението е на специалисти, които са съгласували проекта.

Отрази ли се върху дейността на дружеството този граждански натиск? 

В последния месец и половина сме може би най-проверяваната фирма, в което няма нищо лошо. Добре са дошли всички инспектори, нека видят, ако имат забалежки да ни направят предписания, за да ги изпълним и да бъдем по-добри както за себе си, така и за обществото. 

Защо според вас точно сега се появи тази ескалация на обществен интерес?

Това е една част от една мащабна клеветническа кампания срещу Каолин АД. Неслучайно в момента в Меричлери някой изкуствено отвън се опитва да възбужда общественото напрежеие.

Вярно ли е, че за да избегнете процедура по Оценка на въздействието върху околната среда ОВОС сте раздробили общата концесионна площ на участъци от под 250 дка?

Това е абсолютно невярно. Имаме валидно решение от компетентен орган и го изпълняваме. В момента имаме само един работен проект на площ от 180 дка, съгласуван с всички инстанции и инспекции, с които е трябвало и дори с две министерства.

И все пак - има ли отапсност в следствие на вашата работа там работа и взривяванията в кариерата минералната вода в Меричлери да изчезне или да се замърси?

Преди години в района са работели две кариери, които са отстояли дори по-близо до находището на минерална вода. Няма данни при експлоатацията им да е имало проблеми с минералната вода.

Какъв трябва да бъде общественият интерес на хората от града според вас?

Хората в Меричлери трябва много добре да преценят къде е общественият интерес в този казус. Трябва да си дадат сметка кой казва истината и кой ги манипулира и най-вече с какви цели. Нека преценят какво подкрепят - дали защитават работни места, инвестици, концесионни такси и данъци, които се плащат от нас и  част от които влизат в общината и се използват за обществени цели, или изпълняват лични и икономически интереси на заинтересовани лица и обръчи.

Каква е инвестицията, която сте направили в тази кариера?

Вложили сме около половин милион лева за по-малко от година работа там. В целия район Димитровград инвестициите ни през последните години са за 10 млн. лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!