Комисията за финансов надзор е одобрила проспекта на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за предстоящото увеличение на капитала, стана ясно от съобщение, публикувано на сайта на борсата.
Нетната стойност на активите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ възлиза на 149 024 728 лв., изчислена съгласно пазарните оценки на Явлена Импакт ООД. Това става ясно от проспекта за четвъртото по ред увеличение на капитала на дружеството.

Тази пазарна оценка означава, че зад една акция на фонда стоят активи с нетна стойност 2.94 лв., става ясно от съобщението. По пазарни цени, дружеството притежава недвижими имоти за над 161 млн. лв., като това е близо 2.3 пъти над счетоводната им стойност в размер 71.5 млн. лв. от финансовите отчети към 30 септември 2007 г.

Експертите от Явлена Импакт са използвали четири метода при оценяването - метода на пазарните аналози, метод на вещната стойност, приходен метод и остатъчен метод.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ ще увеличи капитала си от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв., ако бъде записана цялата нова емисия от 10.140 млн. акции.

Новите акции са с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой. Срещу всяка стара акция дружеството ще издаде едно право, а с пет права ще бъде записвана по една нова ценна книга.

Предстои да бъде публикувано съобщение в Държавен вестник за предстоящото увеличение на капитала. Търговията с права вероятно ще започне през февруари. Цялата процедура по увеличението се очаква да приключи в началото на март, а търговията с новите акции да започне след средата на същия месец.