Китай е ограничил експозициите си към съкровищни ценни книжа и облигации, като по този начин подхрани спекулациите, че спадът в доходността на тези инструменти ги прави непривлекателни за инвестиране.

За пръв път от 15 месеца насам през месец юни Китай отчита понижение в обема на държаните ценни книжа. Редукцията е с $ 21.2 млрд. до $ 839.7 млрд. В същото време двугодишната доходност по щатските ценни книжа се понижава за пети пореден месец и достига до 0.48%.

Според финансисти покупката на държавни ценни книжа в момента носи значителен риск. Въпреки това перспективите пред икономиката са стабилни.

Към месец юли Китай държи 10% или $ 8.18 трлн. от емитирания външен дълг на САЩ. Втори са инвеститорите от Япония, които държат 9.8% или $ 803.6 млрд. Bloomberg