Глобалното затопляне е реално, причинено от човека, вероятно вече ни застрашава и е възможно тенденцията към повишаване на температурите да е необратима, пише AP, позовавайки се на ново изследване.

Междуправителствената експертна група към ООН за климатичните промени е изпратила до правителствата окончателната чернова на синтезирания си доклад, който комбинира три предишни изчерпателни проучвания на проблема. Новият доклад повтаря до голяма степен казаното в предходните версии, но и алармира за необходимостта от спешни действия. На 127-те страници думата "риск" се споменава 351 пъти. Авторите също така правят опит да свържат различните научни дисциплини, изследващите проблемите, причинени от изгарянето на изкопаеми горива.

Проектодокладът представлява сурово предупреждение за причините за глобалното затопляне и за последиците за хората и околната среда. Авторите му описват и възможности за разрешаване на проблема.

Окончателният вариант на доклада ще бъде представен през октомври на конференция в Копенхаген, след като бъде проучен "ред по ред" от политици и учени.

"Продължаващото отделяне на парникови газове ще причини по-нататъшно затопляне и трайни промени във всички компоненти на климатичната система, увеличавайки вероятността от сериозни и необратими ефекти за хората и екосистемите", се посочва в доклада.

В зависимост от обстоятелствата и стойностите, наблюдаваните понастоящем ефекти вече могат да бъдат считани за "опасни", продължават авторите. Те изтъкват екстремните климатични прояви като топлинни вълни, наводнения, засушавания. Без намаляване на емисиите от парникови газове до края на века климатичните рискове вероятно ще бъдат високи или много високи.

През 2009 г. страните от цял свят си поставиха за цел ограничаване на глобалното затопляне с един градус по Целзий над настоящите нива. От новия проектдоклад обаче става ясно, че е вероятно светът да се размине с целта. Ограничаването все още е възможно, но са необходими драматични и незабавни мерки срещу замърсяването с въглероден диоксид.

В доклада се посочва още, че ако изхвърлянето на парникови газове продължи с настоящите ускорени темпове, е вероятно до средата на века температурите да се повишат с допълнителни два градуса по Целзий, а до края му - с 3.7 градуса по Целзий.

"Докладът ни посочва още веднъж това, което знаем с голяма степен на сигурност - климатичните промени са реални, причинени са от нас и вече нанасят съществени щети на хората и околната среда. Ако трябва да изтъкнем една отправна точка в доклада, тя е: Трябва да действаме сега!" Казва климатологът Майкъл Ман от университета на Пенсилвания. /БТА/