Да не позволят модернизиране на пенсионната система чрез прехвърляне цялата тежест на финансовата ситуация отново единствено върху хората на труда, настояват от КНСБ.

Нито едно от аргументираните предложения на синдиката, и исканията за развитие на пенсионната реформа не е било коментирано и взето под внимание от властта, твърдят синдикалистите, според които е необходим е комплекс от мерки, с акцент - определяне размерите на осигурителните вноски и коренно подобряване на контрола и събираемостта. Заявеният от министъра на труда и социалната политика вариант за увеличение на осигурителния стаж, при това наведнъж с 3 години от 1 юли 2011 г., който според Тотю Младенов е избран с участието на социалните партньори, никога и по никакъв повод не е бил подкрепян от КНСБ, се казва в съобщение до медиите.

В понеделник Изпълнителният комитет на КНСБ ще се произнесе официално по конкретните нормативни текстове от законопроекта, представян от министър Младенов като съгласуван със социалните партньори и ще се определят и бъдещите синдикални действия във връзка със създалата се ситуация.