Депутатите сложиха край на незаконните строежи по морето. Парламентът наложи забрана на строителството върху държавни имоти на устройствените зони "А" и "Б" по Черноморието.

Забраната ще действа 12 месеца след обнародването на решението в Държавен вестник. Дотогава Министерството на околната среда и водите ще трябва да разпореди измервания и да изработи специализирани карти на територията на крайбрежните плажни ивици.

С промените в Закона за устройство на територията се забраняват и сделките с държавна собственост, освен в случаите на инфраструктурни обекти с местно и национално значение.

С мораториума се слага вето и върху прехвърлянето на държавна собственост, а Министерството на околната среда и водите ще предостави предложение за национален парк "Българско Черноморие".

До една година ведомството трябва да предложи новата защитена територия.