Финансовата криза прекъсна четиригодишния ръст на преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в света, като през 2008 г. те са се съкратили с 21%, пише „Ведомости“.

Световните преки чуждестранни инвестиции през 2008 г. са се съкратили до 1.4 трилиона долара, изчисли Комисията на ООН за търговия и развитие /UNCTAD/. Инвестициите непрекъснато нарастваха от 2004 г., а през 2007 г. се увеличиха с рекордните 29.9% /до 1,8 трилиона долара/. Предишният рекорд /1.4 трилиона долара от 2000 г./ бе надхвърлен с над една четвърт.

Огнище на кризата станаха развитите икономики, където инвестициите спаднаха с 32.7%. Развиващите се страни успяха да приключат годината с минимален ръст на ПЧИ  от 3.6%, в Русия със 17.6%. Но през 2009 г. спадът на ПЧИ ще бъде неизбежен и за тях, констатират от UNCTAD.

Много правителства искат от родните компании да инвестират в родните си страни, отбелязва Саймън Гудфелоу от ING. Спадът на ПЧИ е провокиран от съкращаването на сделките M&A /сливания и поглъщания/, на които през 2007 г. са се падали 90% от световните чуждестранни инвестиции. По предварителни оценки на UNCTAD, през 2008 г. обемът на M&A се е съкратил с 27.7%.

Особено тежка ситуация ще бъде в такива сектори, като строителство, недвижимост, търговия, автомобилна промишленост, предполагат от OCO Global.

Във финансовия сектор ПЧИ ще се съкратят с 30%, броят на проектите, реализирани от чужденци от нулата - с 20%.

Най-активните купувачи по брой сделки са били британците /17.3%/, а по цени – финландците /над 20%/.

Източник: БГНЕС