От финансовия посредник КредитЦентър съобщиха, че заради по-високите лихви по кредитите, вследствие на покачването на лихвените нива, над 70% от изтеглилите вече кредити гражданите ще трябва да плащат по-високи месечни вноски от април. Ръстът е най-значим за старите клиенти, за някои от тях поредното повишение на лихвите ще бъде трето поред, уточняват от посредника. От там препоръчват клиентите на банките да търсят начини за предоговаряне или рефинансиране на вече изтеглените кредити, като начин да облекчат бъдещите плащания. Тихомир Тошев изпълнителен директор на КредитЦентър каза пред DarikFinance.bg, че за кредитополучателите вече е по-изгодно да теглят кредитите в евро, а не в левове.

Съобщихте, че 70% от кредитополучателите ще усетят повишените лихви по кредитите чрез по-високите вноски за април. Това за всички видове кредити ли се отнася?

 

Това повишение ще бъде специално при ипотечните кредити. Защото при потребителското кредитиране също има повишение на лихвите, но те са по-малки по размер, следователно и повишението е по-малко. И честно казано, потребителите не го забелязват. При ипотечните кредити, които са за много дълъг срок от време и за много големи суми, това увеличение при някои заеми е по-съществено.

 

Какви рискове крият по-високите лихви?

 

Част от банките уведомяват с писма кредитополучателите за това повишение, но част от финансовите институции, уведомяват чрез интернет, или на места в съответните офиси. Тогава има опасност някои от кредитополучателите да не разберат, че тяхната месечна вноска е повече. Например, ако са свикнали всеки месец да внасят по 450 лв., а вноската е станала 490 лв., възниква ситуация, при която банката не получава цялата сума пари и пуска кредита в просрочие. Започват да текат наказателни лихви. Ако те са само върху непогасената сума – тогава няма да е голяма загубата за съответния клиент. Но има банки, които начисляват наказателни лихви върху цялата остатъчна главница тази наказателна лихва, а това може да доведе до сериозни разходи за кредитополучателя. Затова аз съветвам всички да се поинтересуват каква ще им бъде месечната вноска за април.

 

Как може един кредитополучател, ако не да намали, то поне да задържи нивото на плащаната месечна вноска?

 

Дори може да я намали! Тенденцията е такава, че условията за новите клиенти са по-атрактивни, отколкото условията за вече изтеглилите кредит клиенти. Така че, когато човек тръгва да предоговори кредита или да рефинансира от друга банка, в повечето случаи се получава значително намаление на месечната вноска. Вече има разлика от над 2%, по текущи кредити спрямо кредити при нови условия. Затова казвам, че може значително да се облекчат плащанията, защото човек управлява кредита си и финасите си както трябва.

 

С какъв процент е средното увеличение за тримесечието при ипотечните кредити?

 

От началото на годината видяхме доста сигнали, които предположиха такова увеличение на лихвите. Първите банки още от февруари увеличиха лихвите, след това през март беше по-голямата вълна, а за април има само една банка, която е повишила лихвите по кредитите.

 

В левове или в евро да се теглят кредити?

 

След последното увеличение, бих казал смело в евро. Повечето банки са с по-добри условия и по-добри лихви при кредитите в евро. А това, че получаваме доходите в лева, а кредитът е в евро и ще трябва всеки месец да се превалутира заради вноската, е твърде малък разход на фона на разликата в лихвите по кредитите в евро и левове. Има случаи, когато кредитите в левове са по-изгодни, но всичко зависи от клиента и сумата на кредита.