Завиден пазарен успех постига изложбата графики на Салвадор Дали в столицата. От откриването й на 16 ноември до днес са продадени 30 картини /от общо 140, участващи в изложбата/, като стойността на творбите варира от 2 хил. лв. до над 16 хил. лв.

Това съобщи Диляна Колева, директор продажби на Галерията за модерно изкуство в София. Тя подчерта, че ценообразуването в графичното изкуство включва комплекс от фактори като например тиража на съответната творба, доколко този тираж е изчерпан в световен мащаб, както и каква е използваната техника на рисуване.

Според Колева купувачи на Дали са предимно български колекционери, което е показателно за ориентацията им към модерното изкуство.

Успешна като пазарен резултат е била и изложбата на Деймиън Хърст, която почитателите видяха преди месец. Галерията е реализирала продажби и на негови творби, като някои от тях са стрували над 60 хил. лв.