Средно с 20% повече леки и товарни коли са купени на лизинг у нас през последните три месеца на миналата година, сравнено със същия период на предходната година. От октомври до декември 2015 г. сключените нови договори за леки автомобили на изплащане са за 129,6 млн. лв. 

Това прави по близо 43 млн. лв. на месец. За товарните автомобили сумата за същите три месеца е за почти 160 млн. лв. Това представлява ръст от съответно 18,6% и 22,2 на сто, изчислен спрямо последните три месеца на 2014 г., показват последните данни на Българската народна банка (БНБ).

Общо към края на миналата година лизинговите договори за автомобили са на стойност над 1,8 млрд. лв като над 961 млн. лв. от тях се падат на товарните возила. За сравнение към декември 2014 г. закупените на изплащане коли са били за 1,66 млрд. лв. Увеличението с около 150 млн. лв. в рамките на миналата година се дължи изцяло на лизинговането на товарни коли. За леките към края на миналия декември се отчита спад с около половин процент.

Машините, съоръженията и индустриалното оборудване са следващият по тежест бизнес на лизинговите компании. Към края на 2015 г. той е на стойност от близо 659 млн. лв. 

В сравнение с декември 2014 г. обаче от БНБ отчитат спад в стойността на лизингованите машини и оборудване с близо 16%. Новите договори, сключени за оборудване през последните три месеца на 2015 г., са за 83,4 млн. лв. при 61,3 млн. лв. за същото тримесечие на 2014 г.

Спад се отчита при недвижимите имоти

Договорите за лизинг при тях са паднали от 462,4 млн. лв. в края на 2014 г. на 406,7 млн. лв. в края на 2015 г. В проценти това е намаление с 12 на сто. Драстичен е спадът, ако се сравнят данните за новите лизингови договори за недвижимости, сключени през последното тримесечие на миналата и на по-миналата година. Новите контракти за октомври-декември 2015 г. са на стойност 9,4 млн. лв. при 35,1 млн. лв. за аналогичните три месеца на 2014 г.

При лизинга на компютри и друго електронно оборудване от БНБ отчитат ръст с близо една четвърт. Към края на миналата година на лизинг сме купили компютри, таблети, телефони и други за 15,8 млн. лв. Само през последните три месеца на 2015 г. новите договори за такова оборудване са за 3,3 млн. лв.

Всички вземания на лизинговите компании към края на 2015 г. са за 3,089 млрд. лв. при 3,124 млрд. лв. От общата сума на домакинствата се падат едва 215 млн. лв. Масовото сключване на лизингови договори е за срок от 1 до 5 г., показват още данните на БНБ.

Необслужваните договори за лизинг към края на миналата година са на стойност 388,4 млн. лв. В сравнение с края на 2014 г. необслужваните лизингови контракти са паднали почти наполовина, тогава те са били в размер на 702 млн. лв. Това най-вероятно се дължи на обезценки.