Комисията за защита на конкуренцията / КЗК / наложи санкция от 80 хил. лв. на М-САТ АД за това, че в периода 2003 – 2007 г., М-САТ е предоставяло достъп до кабелна телевизия на цени, по-ниски от себестойността на услугата. В резултат на това фирмата успява значително да увеличи пазарния си дял, за сметка на Анонс - 94 АД, по чиято молба е образувано и производството. Двете дружества са конкуренти в предлагането на кабелна телевизия, на територията на курортен комплекс Златни пясъци.

От Комисията счита, че М-САТ е наложило дъмпингови условия, като по този начин цели нелоялно привличане на клиенти и изтласкване на конкурентите от пазара. Подобно поведение е недобросъвестно и противоречи на Закона за защита на конкуренцията.

КЗК постанови прекратяване на нарушението.