С 12 300 лв. бе глобен производител на вафли от Велико Търново. Антимонополните власти наложиха санкцията заради заблуда на потребителите.

Според Комисията за защита на конкуренцията Ваци ЕООД е предлагала на пазара вафли с имена, които са сходни с конкурентни продукти.

Наред с наред с това е установено сходство в цялостното оформление на опаковките – картонени кутии с еднакъв дизайн, изписани с един и същ шрифт и фигуративни елементи в близки цветови нюанси.