Дружество е използвало специален софтуер, чрез който заобикаля ограниченията за информация на Агенцията по вписвания и по този начин е получавало непозволен достъп до цялата база данни на Търговския регистър.

Това е установила Комисията за защита на конкуренцията, която наложи имуществена санкция в размер на 13 800 лв. на Лакорда АД след проверка на случая.

С непозволени действия компанията е усвоявала и използвала данните от регистъра, като създава свои собствени правно-информационни продукти, които предоставя срещу заплащане, се казва в становището на антимонополистите. С неплащането на съответните държавни такси дружеството е получавало стопанско предимство пред конкурентите си и по този начин между тях се създават условия за неравнопоставеност.

Производството е започнато по сигнал на АПИС България ООД и АПИС Европа АД. 

Проверката на антимонополистите е установила, че достъпът до базата данни на Търговския регистър през интернет страницата на Агенцията по вписванията е умишлено затруднен, като е поставено условие за въвеждане на произволно генериран код. При нормалното използване на страницата с цел справки, Лакорда би имала нужда от допълнителни човешки ресурси за получаване на нужната информация.

Миналата седмица от Министерство на правосъдието тиражираха информация за свалянето от длъжност на Даниела Митева като изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, но подробности около уволнението така и не бяха съобщени.