След като през май цените на производител в еврозоната и в ЕС бяха стабилни, през юни Евростат отчете ръст в еврозоната с 0.3% и с 0.2% за целия Европейски съюз.

През юни на годишна база цените на производител падат с 6.6% в еврозоната и с 6.7% в Европейския съюз. Според Bloomberg това е най-голямото понижение от поне 28 години вследствие на падането на цените на петрола и свитите печалби на компаниите.

На месечна база сред държавите-членки, за които има налични данни, най-голямото увеличение на общия индекс на цените на производител има в Гърция (2.1%), Дания (2%), Финландия (1.1%) и в Обединеното кралство (1%). Намаленията са в Латвия (-1.8%), Словакия (-0.6%), в Германия и в Кипър с по ( -0.1%), цените остават стабилни в Чешката република и Ирландия.
На годишна база, юни 2009 г./юни 2008 г., най-голямо намаление на общия индекс има в Холандия (-13.2%), Дания (-11.2%) и в Белгия (-9.4%). Единствените увеличения са регистрирани в Малта (21.2%), Унгария (2.1%) и в Румъния (1.3%).