Собствениците на облигации на Индустриален Холдинг България и Ти Би Ай Кредит могат да получат лихвените си плащания по купона на 29.10.2010 г. Това съобщиха емитентните в две независими съобщения, публикувани в информационната система на БФБ.

 

Емисията облигации на Индустриален Холдинг България АД-София е с ISIN код – BG2100024087. Купонът е 8%, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 26.10.2010 год.

 

Емисията облигации на Ти Би Ай Кредит ЕАД-София е с ISIN код – BG2100025084. Купонът е 8%, Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 26.10.2010 год.

 

И при двете ценни книги последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 22.10.2010 год.