ти би ай кредит

Последни

Чужди инвеститори купуват Ти Би Ай кредит

Небанковата финансова институция "Ти Би Ай кредит" скоро може да има нов собственик. Това става ясно от подадено в Комисията за защита на конкуренцията уведомление за предстояща концентрация. Купувач ...

0

Последни

БНБ даде лиценз електронни пари на Интеркарт Файнанс и Ти Би Ай Кредит

Управителният съвет на Българската народна банка издаде лицензи за извършване на дейност като дружества за електронни пари на „Интеркарт Файнанс” АД и на „Ти Би Ай Кре...

0

Последни

Асенова Крепост пуска 4.6 млн. нови акции в четвъртък

На последното заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД беше взето решение да бъде допусната до търговия емисия облигации на Ти Би Ай Кредит ЕАД-София с код BG2100013106 в размер на 6 000 ...

0

Последни

Лихвено плащане по две емисии облигации

Собствениците на облигации на Индустриален Холдинг България и Ти Би Ай Кредит могат да получат лихвените си плащания по купона на 29.10.2010 г. Това съобщиха емитентните в две независими съобщения, публикувани ...

0