В коментарите за държавния дълг за 2011 година много често се предполага, че държавният дълг до края на 2011 година може да нарасне с до 3.5 милиарда лева /както е записано в проектозакона/. Пропуска се, обаче, че до края на 2010 година остава още доста време – а законът позволява значително увеличение на държавния дълг и през 2010 година. Т.е. 3.5 милиарда не е реално ограничение за размера на дълга.

Реалното ограничение на размера на дълга е през 2011 година е 14 милиарда лева /другото число в проектозакона/. Т.е. - с 4.2 милиарда лева повече отколкото е дългът в момента. Като добавим планираното увеличение на държавногарантирания дълг в размер на 800 милиона лева през 2011 година, стигаме до числото 5 милиарда увеличение на дълга.

Горните съображения не са само хипотетични. Само през последните две седмици МФ емитира дълг за над 600 милиона лева. Лихвата е 6.45% годишно за 15-годишния дълг в евро, издаден вчера. При подобни нива на лихвите и при планираният темп на задлъжняване и рефинансиране, съвсем скоро бюджетът ще плаща над 1 милиард лева годишно само за лихви. Това е повече дори от бюджета на МВР – министерството с най-голям бюджет през 2011.

ikonomika.org