държавен дълг

Данъци

Събираемостта на ДДС изостава

Събираемостта на ДДС изостава и се очаква до края на годината да бъде изпълнен вместо на сто на 96,6%. Това обяви служебният вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова. По думите ѝ заради очакваната ...

0

Европа

ЕК: България не е готова за еврото

България отговаря на три от Маастрихските критерии за присъединяване към еврозоната, но все още не изпълнява целите за устойчивост на цените. Това се посочва в доклад на Европейската комисия, представен ...

3

Икономика

С колко расте дългът на България

През периода 2024-2026 г. се наблюдава нарастване на държавния дълг както в абсолютна стойност, така и като дял от БВП. Предвижда се нивото му в номинално изражение да достигне до 66,5 млрд. лв. към ...

0

Пари

Драстично расте държавният дълг

Сериозно нарастване на дълга на страната ни през тази и следващите две години, предвижда нов Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2023-2025 г., качен за обществено обсъждане. ...

2

Икономика

МФ: Държавата ще се наложи да тегли скъп дълг

Рекордно високият обем на необходимия нов държавен дълг през 2023 г., като пряко следствие преди всичко от заложения бюджетен дефицит от една страна, и от друга - силно ограниченият времеви хоризонт за ...

0

Икономика

Дългът на България намаля

Министерството на финансите изплати 1,165 млрд. евро в полза на държателите на седемгодишни еврооблигации на Република България, които са част от емитираните през март 2016 г. на международните капиталови ...

0

Пари

Три варианта за проектобюджет за 2023 година

Министерството на финансите ще предложи на парламента проектобюджет за 2023 година с непроменени помощи към бизнеса и домакинствата, но с дефицит от 6,6 на сто от БВП. Министерството е изготвило три ...

0

Пари

Още 200 млн. лева нов дълг ще опита да поеме държавата

За поредна седмица държавата ще опита да поеме още 200 милиона лева нов държавен дълг под формата на ценни книжа.  Този път предложената емисия е за 10 години и половина, а лихвеният процент е 2,25. ...

1

Икономика

Нов опит за емитиране на държавен дълг за 200 млн. лева

За пореден път от Министерството на финансите ще предложат за продан дългови книжа за 200 милиона лева, става ясно от обявения от БНБ аукцион.  Както през миналата седмица, и сега книжата са със срочност ...

0

Икономика

Държавата тегли нов дълг

Българската държава ще емитира нов дълг за 200 млн. лева под формата на 5-годишни книжа.   На 7-и септември 2021 г. Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации ...

0