държавен дълг

Икономика

С колко расте дългът на България

През периода 2024-2026 г. се наблюдава нарастване на държавния дълг както в абсолютна стойност, така и като дял от БВП. Предвижда се нивото му в номинално изражение да достигне до 66,5 млрд. лв. към ...

0

Пари

Драстично расте държавният дълг

Сериозно нарастване на дълга на страната ни през тази и следващите две години, предвижда нов Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2023-2025 г., качен за обществено обсъждане. ...

2

Икономика

МФ: Държавата ще се наложи да тегли скъп дълг

Рекордно високият обем на необходимия нов държавен дълг през 2023 г., като пряко следствие преди всичко от заложения бюджетен дефицит от една страна, и от друга - силно ограниченият времеви хоризонт за ...

0

Икономика

Дългът на България намаля

Министерството на финансите изплати 1,165 млрд. евро в полза на държателите на седемгодишни еврооблигации на Република България, които са част от емитираните през март 2016 г. на международните капиталови ...

0

Пари

Три варианта за проектобюджет за 2023 година

Министерството на финансите ще предложи на парламента проектобюджет за 2023 година с непроменени помощи към бизнеса и домакинствата, но с дефицит от 6,6 на сто от БВП. Министерството е изготвило три ...

0

Пари

Още 200 млн. лева нов дълг ще опита да поеме държавата

За поредна седмица държавата ще опита да поеме още 200 милиона лева нов държавен дълг под формата на ценни книжа.  Този път предложената емисия е за 10 години и половина, а лихвеният процент е 2,25. ...

1

Икономика

Нов опит за емитиране на държавен дълг за 200 млн. лева

За пореден път от Министерството на финансите ще предложат за продан дългови книжа за 200 милиона лева, става ясно от обявения от БНБ аукцион.  Както през миналата седмица, и сега книжата са със срочност ...

0

Икономика

Държавата тегли нов дълг

Българската държава ще емитира нов дълг за 200 млн. лева под формата на 5-годишни книжа.   На 7-и септември 2021 г. Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации ...

0

Икономика

На трето място в ЕС сме по финансова стабилност

България може да бъде давана за пример в Европа по икономически показатели и в областта на корпоративното управление. Това отбеляза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на среща ...

2

Последни

България намали държавния си дълг с 24%

България намали държавния си дълг с 24%. Министерството на финансите е изплатило над 990 милиона евро по 5 годишни еврооблигации, съобщиха от ведомството. В сумата са включени главница в размер 950 ...

12