Близо 1 млн. фирми са застрашени от закриване. 964 026 все още не са направили задължителната пререгистрация, сочат данни от фирмените отделения към окръжните съдилища. Срокът за това изтича на 31 декември тази година.

Ако не подадат документи до края на 2010 г., фирмите ще бъдат закрити. Пререгистрираните фирми до 17 март 2010 г. са едва 225 131, заявиха от Агенцията по вписванията. Делът на едноличните търговци от общия брой на непререгистрираните фирми е около 70%, или около 650-670 хил. Очаква се до края на годината броят им да намалее до близо 550-570 хил. По отношение на тях Търговският закон не предвижда извършването на ликвидация, а след изтичането на срока за пререгистрация просто ще бъдат заличени.

Останалите търговци - юридически лица, които не се пререгистрират до края на годината, ще трябва да прекратят съществуването си, като се мине през ликвидация. Към момента тези фирми са около 250 хил., но броят им до края на годината вероятно ще намалее до 100 хил., смятат експертите.

Така в края на годината около 650 хил. еднолични търговци и компании се очаква да бъдат закрити. Разноските за производството по ликвидация на фирмите са за тяхна сметка. Като членовете на управителните органи отговарят солидарно и неограничено за задълженията, свързани с ликвидацията. Така шефовете на фирми може да се наложи да плащат от джоба си за закриването на фирмите, които не са пререгистрирали.

От агенцията очакват през втората половина на 2010 г. около 250 хил. заявления за пререгистрация. Това обаче ще доведе до големи опашки пред гишетата. За момента обаче не се обсъжда удължаване на срока за пререгистрация на фирмите.

Таксата за новата регистрация и еднократното издаване на удостоверение от съдилищата не се плаща, казаха от Агенцията по вписванията. Удостоверението от съда се издава в 3-дневен срок, а агенцията се произнася за пререгистрацията до 14 дни.