ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Отминалата сесия премина без особени движения на валутния пазар, като основните кросове се движиха в тесен рейндж и без ясна посока през целия ден. В сравнение с високата волатилност, която наблюдавахме през миналата седмица, настоящият 5-дневен период все още не е в състояние да ни предложи по-значими движения, като главната причина за това е липсата на първостепенни фундаментални новини, които да доведат до по-сериозни пробиви.

Дори вчера макроикономическите показатели, на които си заслужаваше да обърнем внимание, бяха свързани единствено с доверието сред малките компании в САЩ за декември и запасите на едро за предпоследния месец на 2010 година. Въпреки че тези индикатори дават моментен поглед върху някои от най-важните сектори на американската икономика, то едва след обявяването на първостепенните показатели можем да очакваме раздвижване в кросовете на долара.

Основната роля на „зелените пари” през последните две години е в качеството им на спасителен актив, когато пазарните участници изпитват съмнения относно състоянието на световната икономика. Именно проявлението на тази характеристика на долара можем да открием по-късно днес, когато предстои аукцион за държавни ценни книжа, емитирани от португалското правителство. Двата основни въпроса пред трейдърите ще бъдат дали страната ще успее да набере необходимите й средства и на второ място – при какъв лихвен процент ще успее да го направи. Ако инвеститорите изискат прекалено висока доходност за придобиването на облигациите, това най-вероятно ще се приеме като негативен сигнал за състоянието на европейската икономика и ще тласне единната валута отново надолу. Освен това търгът за ценни книжа ще има още по-голям ефект днес, тъй като в календара отново отсъстват значими макроикономически показатели от Еврозоната и САЩ.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD
Open – 1.2950; High – 1.2992; Low – 1.2903; Close – 1.2973Силна съпротива пред продължаване на корекцията е 200-дневната МА, която е текущо проектирана при 1.3070, като преди това потенциал за ограничаване на поскъпването има и дъното при 1.3054.
Подновяване на низходящия тренд минава през пробив на 1.2859, при което ще наблюдаваме засилване на движението към 1.2587.

GBP/USD
Open – 1.5570; High – 1.5639; Low – 1.5511; Close – 1.5598Ако станем свидетели на затваряне над тренд линията на графиката, това ще доведе до засилване на възходящото движение към 1.5909, като съпротива преди това е 1.5663.
Краткосрочните подкрепи са разположени при 1.5511 и 1.5474, следвани от текущата проекция на 200-дневната МА при 1.5419.

USD/JPY
Open – 82.71; High – 83.48; Low – 82.68; Close – 83.23През последните няколко сесии долар/йена навлезе в рейндж, което възпрепятства продължаването на краткосрочния възходящ импулс. Цели с посока нагоре са 83.48 и 83.68, следвани от 84.50.


Корекциите на последната възходяща вълна ще прицелят 82.66 и 82.27, следвани от 81.67.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!