Много хора виждат в използването на възобновяемите енергийни източници начин за решаване на проблемите на движената от фосилна енергия икономика.

Дори в малка България ВЕИ се налагат все по-бързо, но според представителите на сектора, този процес може да бъде спрян от новия закон, приет от мнозинството от ГЕРБ.

Дали ВЕИ наистина са толкова добри и полезни за икономиката и обществото? На пръв поглед безспорно са такива. Те не замърсяват околната среда и спестяват на хората огромната екологична цена, която винаги се плаща от следващите поколения.

Тук и сега обаче, ВЕИ често не само, че не са от полза, а направо могат да бъдат разрушителни, както за икономиката, така и за обществото.

Три са основните фактори за производство - капитал, труд и ресурси. ВЕИ изискват капитал, но за сметка на труда и ресурсите. Еколозите казват – ето те пестят ресурси, значи са полезни! Но както пестят ресурси, така пестят и труд. Ако замените традиционните начини за производство на електроенергия с ВЕИ, ще получите чиста природа и ще загубите милиони работни места в глобален мащаб и десетки хиляди в България.

За да достигне зелената енергия 16% от общата енергия, произвеждана в България или близо 30% от електроенергията, то трябва да се помисли и за създаването на достатъчно нови работни места в другите сектори.

Нещо повече, не трябва да се позволява надуването на балон в този сектор, защото той ще доведе до огромни загуби за икономиката, поради в момента високата капиталова интензивност на ВЕИ.

Българската икономика и в това догонва света. Всичко, което се случва в България, вече се е случило в други страни, но както обикновено ние българите вярваме в своята уникалност и предпочитаме да не обръщаме внимание на опита на тези, които са ни изпреварили в развитието си.

Испания е много добър пример за това, как се развива секторът на ВЕИ в догонваща икономика от ЕС, която отделя сериозни публични стимули за зелена енергия.

Испания се смята за лидер при възобновяемата енергия и то в глобален мащаб, но през миналата година наложи мораториум върху изграждането на нови екологични мощности.

Решението не е резултат от рязък обрат на политиката на страната, а от цената, която плати за лидерската си позиция.

От 2000 г. до 2008 г. Испания е инвестирала € 571 138 за създаване на всяко "зелено работно място," включително субсидии от над 1 млн. евро за всяко място в сектора на вятърната енергия.

Според изследване на университета Крал Хуан Карлос, програмите за създаване на работни места в сектора на ВЕИ са довели до унищожаване на близо 110 500 работни позиции в други части на икономиката, или 2.2 работни места са закрити за всяка отворена зелена позиция на пазара на труда.

По принцип, високата цена на електроенергията от ВЕИ влияе силно на производствените разходи и равнището на заетостта в металургията, неметалната минна промишленост, хранително-вкусовата промишленост, производството на напитки и тютюневи изделия.

Всеки един "зелен", инсталиран мегават унищожава средно 5.28 работни места в други отрасли на икономиката. Като по сектори, 8.99 работни позиции се закриват за сметка на фотоволтаици, 4.27 при вятърна енергия и 5.05 при мини-ВЕЦ.

Но икономическите вреди, както при всеки отрасъл, който получава сериозно финансиране от държавата, идват и от корупцията. Според доклад на Bloomberg, проверка на соларните мощности в Испания, извършена от ноември 2009 г. до януари 2010 г. е установила, че някои оператори са правели невъзможното, произвеждайки соларна енергия през нощта.

Освен това се оказва, че стимулирани от високите изкупни цени, производители на енергия са си спестявали разходите за покупка на соларни панели, като вместо това са ползвали дизелови генератори. А произведеното електричество са продавали като добито от ВЕИ.

Така вместо да създаде един по-чист и сигурен свят, държавата, независимо испанската или българската, може да създаде корупция и да ерозира икономиката.