В началото на годината инвеститорите – малки и големи – преценяват как да разпределят активите си в течение на годината. Така че първите дни на 2011 г. дават малко информация какви ще са основните инвестиционни тенденции през 2011 г. - коментира Financial Times.

 

Но ако все пак трябва да се даде някаква оценка, то тя е – смес от крехък икономически оптимизъм и финансов страх. И двете могат да се запазят още дълго време, още месеци, а може би дори години, с внезапни и чести промени на преобладаващата от двете нагласи.


Това, което може да се каже за инвестиционния пейзаж през 2011 г. според
FT към този момент е следното: инвеститорите изглежда харесват акции и суровини. Но да не забравяме, че периодът на възход на фондовия пазар през 2010 г. рязко спря в средната на януари, след девет месеца на покачване, като комплексният индекс FTSE World преди точно една година за кратко време падна с 6%.

 

От 1 октомври 2010 г. досега, петролът е поскъпнал с 10%, а медта с 18%. Същевременно доходността по държавните ценни книжа се вдига: 10 годишните трежъри бонове предлагат сега цял процентен пункт над нивата от 7 октомври. Това сякаш означава промяна на нагласите от по-сигурни към по-рискови инвестиции.

 

Но тук има важни нюанси. Например, доларът повишава стойността си, тъй като на него сега се гледа като на най-сигурен актив. Облигациите на периферните страни в еврозоната, от друга страна, се възприемат като прекалено рискови и се разпродават.


Като цяло дискусиите във финансовите среди за перспективите през 2011 г. се колебаят между много предпазлив оптимизъм, основан на данните за възстановяване на американската икономика – и страх, че нещо голямо ще тръгне на зле, вероятно фалит на някоя тежко задлъжняла членка на еврозоната. Има още много кандидати за лоши новини, но като цяло нагласата е, че Голямото Зло няма да дойде точно през настоящата година.

 

Според водещия търговец на облигации Бил Грос, инвеститорите трябва да се притеснят заради дефицитните разходи на САЩ. Той ги съветва да избягват долара, внимателно да играят със спреда по кредитите и да купуват акции на страни със силен икономически растеж.

 

На другия полюс са консултантите, които вярват, че конюнктурата е добра за инвестиции в рискови активи, заради покачването на печалбите на компаниите и намалената цена на кредита. Важен сигнал дава фактът, че корпоративният кредит в САЩ в първата седмица на януари е достигнал до исторически рекордни стойности от 48.2 млрд. долара. По средата са съветниците, предпочитащи корпоративните облигации пред акциите и хеджиращи срещу инфлацията.

 

Изглежда вече е станало общоприето, че най-доброто място за дългосрочни инвестиции са азиатските пазари. През 2011 г. ще продължи, макар и с умерени темпове, тенденцията за глобализация на инвестициите. Но в момента фондовите мениджъри се сблъскват с налагането на все повече лимити и такси за „горещите пари“, навлизащи в развиващия се свят, което говори, че моделът за инвестиции през граници ще трябва да се преразгледа.


Златото вече е много скъпо; теоретично то ще запази някаква стойност, ако инфлацията в света излезе от контрол, но ако се окаже, че не инфлацията, а дефлацията е преобладаващата тенденция, възможен е внезапен спад в цената. Това е в сила и за други суровини, които рязко ще поевтинеят в случай на повторна рецесия.

 

Засега никой не мисли на институционално ниво как да се предпази от най-големия риск за глобалната финансова система: внезапна загуба на доверие в долара. Ако в личен разговор инвеститорите все пак стигнат до там, темата бързо прескача към заплахата от милитаристичен Китай или към майтапа с трупането на запаси от консерви – коментира Financial Times. Като цяло, инвеститорите още не са се освободили от финансовата травма на 2008 г. и продължават да очакват отнякъде да ги връхлетят проблеми, но като цяло те мислят, че 2011 г. ще е доста добра – каквато всъщност се оказа и 2010 година.

 

Трудните времена ще настъпят, най-вероятно. Но по-късно.