Масово подаване на документи за пенсиониране през последните 2- 3 седмици отчитат от РУСО- Кюстендил. 225 души са подали молби за пенсиониране по осигурителен стаж и възраст, само за времето от 13- ти до 30- ти декември.

Статистиката от 17- ти август до 30- ти декември показва, че близо 4 000 души са пуснали заявления за пенсиониране, като целта е да се възползват от така наречената точкова система, която отпада от 1- ви януари 2011 година.

На 30- ти декември изтече и срока за подаване на молби за купуване на осигурителен стаж за пенсия, с искане за разсроченото му плащане, след удръжки от пенсията. И след 1- ви януари остава възможността да се купят до 5 години стаж, но те трябва да се платят наведнъж.

Променя се и размера на месечната осигурителна вноска. От 16%, тя става 17.8%, като се взима за база минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв. Месечната вноска става 74.76 лв. или за 5 години трябва да се внесат 4 485.60 лв.

Всички промени са фиксирани в новия Кодекс за социално осигуряване.