Притежателите на банкови карти в България са все по-активни потребители на безналични плащания, те заявяват, че имат повече карти и че ги използват по-често, отколкото преди няколко години, и правят положителни асоциации за разплащателните карти. Това показват резултатите от проучване на MasterCard Европа - MasterIndex България. То е проведено през 2009 г. за първи път сред картодържатели от България.

На въпроса къде освен в магазини да се плаща с карта 35% от картодържателите у нас посочват държавните и общинските институции за плащане на данъци. Други места, на които те посочват, че са необходими повече POS терминали, са кафенета и ресторанти - 17%, и бензиностанции - 16%. Около 15% от картодържателите биха искали да плащат с карта и на откритите пазари, докато 7% подчертават необходимостта от възможности за плащане чрез POS терминал и в такситата, сочи изследването. 

Половината от покупките, които се правят с дебитни карти – 50%, са за храна и дрехи, а 38% са за плащане на сметки за домакинството. Картодържателите, които използват дебитни карти за теглене на пари в брой, са около 20%. При собствениците на кредитни карти над 2/5 от картодържателите ги използват за купуване на храна и дрехи, а 25% плащат с кредитна карта сметките на домакинството.

42% от анкетираните картодържатели използват разплащателна карта няколко пъти месечно. Един от десет от активните собственици на карти ползва своята карта за плащане дори на малки суми – под 20 лв., докато 30% от картодържателите биха предпочели да плащат с карта суми над 20 лв.
Според изследването почти половината от картодържателите в България притежават дебитна карта, 29% от тях имат и дебитна, и кредитна карта. Ключовата причина за избор на определена карта е работодателят (53% от всички респонденти), а основната мотивация за придобиване на разплащателна карта са по-лесните транзакции, предоставяни от картите (49%).

Близо половината от картодържателите в България – 47%, са започнали да ползват разплащателни карти преди повече от 5 години, 27% - преди 3 до 5 години, а 18% - преди 2-3 години. Най-нисък процент – 8%, използват карти само от година. Повече от половината картодържатели не са променили навиците си по отношение на употребата на разплащателни карти през последните 5 години, 42% ползват карта по-често от преди, а само 7% - по-рядко.

Асоциация с карта
Анкетираните картодържатели в България имат положителни асоциации за разплащателните карти. Около 22% от тях свързват картите с удобство – по-лесен, по-ефективен и по-опростен начин на плащане, 13% ги асоциират с пари, а 12% - с плащане по принцип. Други асоциации, свързвани с картите, са шопинг изблици и заплатата в края на месеца. Само 1% от картодържателите асоциират разплащателните карти с теглене на пари в брой, а други 2% се сещат за банкомат.