Търговията на Българска фондова борса приключи с понижения под процент и оборот от 4.343 млн. лв. Близо един милион лв. дойдоха от сделки с облигации, а още почти 2 млн. от сделки по позицията на Балкан проджекти мениджмънт. Общата пазарна капитализация достигна 11.878 млрд. лв.

SOFIX        -0.81% до 477 пункта

BG-40        -0.09% до 129 пункта

BGREIT      +0.67% до 48 пункта

BGTR-30    -0.53% до 359 пункта

ЕМКА АД-Севлиево започна търговията със загуба над 9%, но в последствие не само, че изтри загубата, но и достигна ръст от над 10%. Все пак, дяловете на дружеството приключиха с повишение от 1.35% при 55 555 разменени лота. Над 50 000 прехвърлени лота записаха Индустриален Холдинг България /-0.23%/, Стара планина Холд /-2.45%/ и привилегированите акции на Химимпорт /-0.44%/.

Централна кооперативна банка също бе една от най-ликвидните позиции с 31 125 изтъргувани акции и спад на цената от 0.98%. Първа инвестиционна банка записва понижение от 1.01%, докато Българо-Американска Кредитна Банка пада с 2.72%.

Инфраструктурните компании също са сред губещите. Мостстрой е надолу с 6.38%, а Холдинг Пътища изтри 1.39%. изключение прави повишението на Трейс груп холд - 0.39%.

В червено са още дяловете на Синергон Холдинг, Софарма, Оловно цинков комплекс, Оптела-лазерни технологии и Хидравлични елементи и системи.

Сред малкото компании с ръст на пазарната капитализация се нареждат Албена Инвест Холдинг, Българска роза-Севтополис, Оргахим, Спарки Елтос и М+С хидравлик. Със 120% се изстреляха ценните книги на Черноморски Холдинг до 0.44 лв. за лот.

От дружествата със специална инвестиционна цел единствено БенчМарк фонд имоти записва понижение - 5.26%. феърПлей Пропъртис е нагоре с 9.98%, Адванс Терафонд прибави 0.75%, а Софарма Билдинг - 1.43%.

Акция на деня

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ се отчете със сделки за 571 111 акции. Те минаха при средна цена от 0.39 лв. за лот, колкото бе и последната сделка. Ръстът на пазарната капитализацията на компанията за деня е 1.03%.