Новата седмица дойде с резки понижения по позициите. Водещите индекси изгубиха по повече от 1% от нивата си, а оборотът от всички сегменти на пазара надхвърли 1.4 млн. лв.

Правата за записване на варанти от емисията на Енемона АД допринесоха с 31 хил. лв. към общия оборот за деня. Компенсаторките отново бяха атрактивни за инвеститорите и реализираха 24 хил. лв. оборот въпреки, че инструментите за компенсиране по Закона Лучников изгубиха повече от 8% от стойността си до 0.22 лв. средно за лот.

SOFIX спадна с 1.11% до 447.65 пункта.
BG40 се понижи с 1.15% до 119.59 пункта.
BGREIT изгуби 0.43% до 48.68 пункта.
BGTR30 потъна с 0.72% до 339.82 пункта.

В противоположни посоки се движеше търговията с акции на двете дружества, които произвеждат акумулаторни батерии за автомобили. докато книжата на Монбат АД добавяха 1.02% върху пазарната си оценка до 6.91 лв. средно за лот, Елхим Искра АД записа понижение с 3.68% до 1.89 лв. средно за лот след сделки за обемно количество от 4 185 акции.

Ловешкият производител на електринструменти Спарки Елтос АД се търгуваше разнопосочно, като на финала на деня акцията му е по-скъпа с 5.38% до 2.03 лв. средно за лот. По позицията бяха изтъргувани общо 4 585 книжа.

С ръст над всички в понеделничната сесия се открои търговията с Дружба АД. По позицията на разградското дружество се прехвърлиха 2 010 акции, като цената се покачи със 172.22% до 24.50 лв. средно за лот. Началната котировка за деня бе 9 лв.

Под натиск се търгуваха днес акциите на Холдинг пътища АД. При 4 413 разменени между играчите книжа цената спадна с 3.53% до 2.64 лв. средно а лот.

Еврохолд България АД също отстъпи от пазарните си позиции. Спадът с 2.74% до 1.35 лв. средно за акция се получи при прехвърлянето на 31 254 акции.

Търговията със Зърнени Храни България АД бе обемна и негативна. При сделки за 69 845 книжа цената по позицията спадна с 2.10% до 0.70 лв. средно за акция.

Новината за нови два обекта, отвирил врати през месец октомври, бе съпроводена и с прехъврлянето на обемено количество от 25 хил. лота на София Комерс-Заложни къщи АД. Цената остана без изменение или 3.80 лв. средно за лот.

Акция на деня

Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ оглави класацията по изтъргуван обем в понеделник. Общо 258 000 книжа преминаха през позицията, като цената се покачи с 0.73% до 0.69 лв. средно за лот. Реализираният от прехвърлянията оборот бе 178 хил. лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!