Цялата система за разпределение на евросредствата е крехка и революционни действия не биха били добри. Това коментира новоизбраният министър за управление на евросредства Томислав Дончев, след като положи клетва. По думите му голямото текучество в администрацията, която отговаря за усвояването на тези средства, е вредно и опасно. Ето какво каза Дончев:

Това, което трябва да се случи оттук нататък, е, нека използвам тази метафора вдигане на налягането в системата, бавно и внимателно вдигане на налягането, да не би някоя стара и ръждива тръба да се спука. Не бих приел оценката, че администрацията дефинитивно не работи добре. Когато на ниво нормативни документи, най-вече говорим за няколко постановления на Министерския съвет, се облекчат процесите, съкратят се няколко срокове, убеден съм, че ще има реален ефект и то съвсем скоро. Ако едно ново правителство обикновено има сто дни толеранс, аз напълно осъзнавам, че не разполагам със сто дни, моля се, да кажем, една трета от този срок – 33 дни, когато да са налице конкретни резултати от това, което ще правим.

Първостепенна задача е да имаме добре напасната система и аз тук опасност от разнобой не виждам. Дали пряко аз ще налагам санкции е отворен въпрос. По скоро не, но бъдете сигурни внимателно ще следя какво се случва навсякъде, работейки не само с всички контролни звена, а и присъствайки аз и екипът ми на терен.