Край на залаганията коя ще е публичната компания, която първа ще "изгори" в кризата. Шокиращо в късния следобед на вчерашния ден един от колосите в строителния сектор Мостстрой АД обяви, че иска несъстоятелност и не може да обслужва задълженията си към банките.

Компанията, свързвана с дейността на бизнесмена Васил Божков, е една от тези, в които инвеститорите винаги са имали доверие и това личи от котировките на акциите й на борсата. Причината за това се корени във факта, че Мостстрой АД оперира в стабилен икономически сегмент и е засипана с множество поръчки за работа, голяма част от които искат доказване на финансовата стабилност.

След шокиращата новина от вчера, днес въпросът е не какво ще стане на борсата. Паниката на пазара е неминуема след подобни разкрития. Въпросът е колко голям е точно Мостстрой АД, за да бъде оставен да фалира и дали това не е началото на верижна реакция, в която могат да се увъртят най-грижливо рекламираните като остров на стабилността у нас - банките?

Докато в DarikFinance.bg търсим отговорите на тези въпроси, ето какво трябва да знаем за дружеството.

Коя е Мостстрой АД

Мостстрой АД е българска компания с повече от 30-годишна история. Тя е най-голямата, специализирана в строителствто на мостови съоръжения, естакади и тунели.

Мостстрой АД е основен изпълнител на всички мостови съоръжения на автомагистралите ”Хемус“, ”Тракия” и ”Марица”. Почти няма конкурс за строителство на инфраструктура, в който дружеството да не е подавало оферта за участие. Името му се спрягаше и за евентуален изпълнител на дейности по строежа на тунела под "Шипка". 

В структурата й развиват дейност дъщерните дружества Мостстрой - София АД, Мостстрой - Пловдив АД, Мостстрой - Велико Търново АД и Релс Ремонт ЕООД.

Компанията носи името Мостстрой АД от 1991 година, акциите й се търгуват на фондовата борса, а емисията ценни книжа е включена в изчисляването на широкия индекс BG40.

Освен с тясната си специализация в строителството на мостови съоръжения, дружеството е популярно и с мажоритарния си акционер - бизнесменът Васил Божков.

Отчетите говорят

В последния отчет за второ тримесечие на 2010 година дружеството декларира активи за 46.862 млн. лв. , сред които търговски вземания в размер на 5.764 млн. лв. и други вземания за 5.302 млн. лв.

Мостстрой АД завърши тримесечието с консолидирана нетна загуба в размер на 1.934 млн. лв.

Права на акционерите
 
Капиталът на дружеството е разпределен в 5 574 700 акции с номинална стойност 1 лв. Акциите са търгуеми на БФБ и дават всички прилежащи права на акционерите.

Сред тях е правото на ликвидационен дял, съразмерно номиналната стойност на акцията. То подсигурява притежателят на акции да получи част от остатъчното имущество на дружеството, което е прекратено и е в производство по ликвидация.

Това право обаче е условно. То зависи от наличието на остатъчно чисто имущество след удовлетворяване на кредиторите на прекратеното дружество.

Наред с това правото на ликвидационен дял имат само лица, които са акционери на дружеството към момента на неговото прекратяване.

Важните корпоративни събития

Сред съществените корпоративни събития, докладвани пред инвестиционната общност, бяха решенията на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 12 април тази година. Тогава Васил Божков излезе от Надзорния съвет като физическо лице, но там остана Нове - АД -  Холдинг.

На същото събрание бяха гласувани месечните възнаграждения на ръководството, като за председателя на Съвета на директорите бяха определени по 10 хил. лв. месечно, на изпълнителен член - по 8 хил. лв. месечно, а на всеки друг член - по 4 хил. лв. месечно възнаграждение.

Какво дължи Мостстрой АД на банките?

Това е въпросът, който тепърва ще се изяснява.

От финансовите отчети на дружеството, представени пред БФБ, става ясно, че банките са отпускали средства на Мостстрой АД срещу бъдещи вземания по договори за строителство. Компанията е заемала средства както от работещите у нас банки, така и от чужбина.

Сред големите кредитори са Обединена Българска Банка АД и ТБ Първа инвестиционна банка АД.

В края на миналата година ОББ удължи срока за погасяване на кредит на 31 май 2010 година. На 30 юни тази година изтече и срокът за погасяване на 1.1 млн. лв. към ПИБ.

Мостстрой АД има и стари задължения към нея, които трябва да погаси до 2014 година, а сред заемодателите през последните години е била и банката UBS AG.

Пазарът за 5MY

Във вчерашната сесия търговията с акции на дружеството спря при котировка от 1.50 лв. за лот. През целия ден по позицията бяха изтъргувани 500 лота, като цената на отваряне бе 1.40 лв. , а изменението в пазарната оценка за деня, отрази скок от 7.14%.

От началото на годината до сега акцията е поевтиняла с 58.90% от 3.650 лв. последна котировка на 28 декември 2009 година до 1.50 лв. цена на затваряне вчера.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!