Българската фондова борса съобщи, че първоначалната продажба на емисия права за първоначално увеличаване на капитала на Експат Имоти АДСИЦ ще стартира от 03.12.2007 год. Избраният метод е "смесен закрит аукцион", като ще бъдат предложени 1 500 000 права с номинална и емисионна стойност 1 лв. Присвоеният борсов код на емисията е R2EXPAT.

Крайна дата за търговия на правата на борсата е 15.12.2007 г., а крайна дата за прехвърляне на правата - 18.12.2007 г. Записването на акциите от увеличението на капитала трябва да стане до 16.01.2008 год.

Учредители на“Експат имоти” АДСИЦ са адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко” със 70% от капитала и ДФ „Европа” – с 30%. Дружеството възнамерява да инвестира в имоти с жилищно, търговско, бизнес и хотелско предназначение, както и в селскостопанска земя и земя от горския фонд с перспектива за застрояване.

Дружеството планира да увеличи капитала си от 500 000 лв. на 2 000 000 лв. чрез издаването на 1 500 000 обикновени акции, съобщава „Държавен вестник”.