12.1 хил. лица са претърпели злополуки на работното място или по време на изпълнение на трудови задължения, като от тях 8.7 хил. (71.8%) са мъже. Това сочат данните на изследване на Националния статистически институт, проведено през 2013 г.

Данните обаче отразяват преценката на анкетираните лица и не са обвързани с формалното удостоверяване на злополуките и заболяванията от компетентните институции.

Около една трета от злополуките са предизвикани от пътнотранспортно произшествие. Оказва се, че една от всеки три злополуки не е свързана със загуба на цял работен ден, докато при две от всеки пет отсъствието е продължило поне две седмици, уточняват от НСИ.

От предизвиканите или усложнени от работата здравни проблеми най-чести са тези с костите, ставите и мускулите, които общо представляват 44.9% от всички здравни проблеми. От тях на първо място са проблемите, засягащи долните крайници, следвани от сърдечните заболявания. Сравнително по-редки са кожните проблеми, инфекциозните болести и проблемите със слуха.

Най-често срещаните фактори са неудобните работни пози и движения и рискът от злополука, които са посочени от сходен брой лица - съответно 328.1 и 323.1 хиляди, като първият е с по-голяма важност при жените, а вторият - при мъжете.

Около 13% от заетите лица или над 376 000 са изложени на работното си място на фактори, които могат да повлияят неблагоприятно на тяхното психично здраве.

Делът на хората със здравни проблеми, дължащи се на работата, се увеличава с нарастване на възрастта, като за лицата над 65 достига 12.8%.