1429 дружества от цялата страна ще бъдат регистрирани в дирекцията „Големи данъкоплатци и осигурители” в София, съобщиха от приходната администрация.

Всички фирми задължително отговарят на поне два от следните 4 критерия – приходите от продажбите им през 2008 г- да са над 20 млн. лева; средният брой на персонала за 2008 г. да е над 120 души, платените данъци и осигуровки през същата година да са над 2 млн. лева или възстановените данъци за годината да са над 2 млн. лева.

В дирекцията за големи данъкоплатци се регистрират и всички банки и клонове на чуждестранни банки, застрахователните и презастрахователните дружества, както и всички пенсионно и здравно осигурителни дружества и/или дружествата за допълнително доброволно осигуряване, както и учредените и управлявани от тях фондове.

Всички компании, които отговарят на условията за големи данъкоплатци, ще бъдат писмено уведомени от приходната администрация. „Големите данъкоплатци и осигурители” ще се обслужват от дирекцията в София, като за тях се запазва възможността да подават декларации и други документи в териториалните дирекции на НАП по седалищата си.