Българската стопанска камара (БСК) е изчислила, че междуфирмената задлъжнялост продължава да нараства, но със забавени темпове. Заместник-председателят на камарата Камен Колев уточни в интервю за "Хоризонт", че все още много общини не са се разплатили по изпълнени обществени поръчки.

"Продължава да расте задлъжнялостта, но вече с много по-свит темп на нарастване. И особеността тука е, че продължават да нараства тази задлъжнялост, при положение, че брутният вътрешен продукт отбеляза значителен спад през 2009 г. от 4.9 процента. Държавата дължи към началото на миналата година малко над 3 милиарда и 200 милиона, което е около 3 процента от общата междуфирмена задлъжнялост. Ние държиме да се въведе директивата за забавените плащания, която предполага не по-дълъг срок от 1 месец", обясни Камен Колев.

Ръководството на Българската стопанска камара ще представи по-късно резултатите от годишно изследване на фирмената и междуфирмената задлъжнялост в нефинансовия сектор за 2009 г.