Българите си избират хотели с 2 или 3 звезди, чужденците залагат на поне четиризвездни условия за нощувка у нас. Приходите от през октомври от командировани или туристи в стаи под наем са 29.3 млн. лв. или с 67.9% по-малко в сравнение със септември, сочат данните на НСИ.

Намаление е отчетено както в приходите от български граждани - с 31.8%, така и от чужди граждани - със 79.1%.

1 776 хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са посрещали гости в 65.9 хиляди стаи със 133.600  юлегла през октомври у нас. Броят им намалява с 23.7%, а на леглата в тях - с 44.4 на сто. Общият брой на нощувките възлиза на 650.4 хил., като от тях 415.9 хил. са на български граждани, а 234.5 хил. - на чужденци.

В хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 66.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 26.9%. В средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.0% от нощувките на чужденци и 33.9% от нощувките на български граждани, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 10.1 и 39.2 на сто.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през октомври 2012 г. е 18.4%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 21.4%, следвана от тези с 3 звезди - 20.3%, и с 1 и 2 звезди - 14.3%.

В сравнение с предходния месец се наблюдава намаление на заетостта на леглата във всички категории средства за подслон - общо с 16.2 на сто. показват още данните на статистиката.