"Национален дворец на културата - Конгресен център" ЕАД, София, и "Рибни ресурси" ЕООД, Созопол, влизат в забранителния списък за приватизация, реши парламентът.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

От забранителния списък се изваждат "Военно издателство" ЕООД, "Аудиовидео Орфей" ЕАД и "АДИС" ЕООД.

В хода на обсъждането отпадна предложението "Български пощи" ЕАД също да бъде изключено от списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, които не могат да бъдат приватизирани.