Заместник-министърът на финансите Владислав Горанов обяви, че засега не се налага актуализация на тазгодишния бюджет. След конференция, организирана от ГЕРБ, той добави, че ръстът на приходите в бюджета за догодина ще бъде използван за ограничаване на дефицита.

Горанов отговори и на критиките на икономическия министър Трайчо Трайков, че растеж от повече от 3,5 на сто през 2011 г. е невъзможен. Според зам.-финансовия министър прогнозата за 
растежа е направена на база на анализите на макроикономисти, „на които може да се разчита, а не само на вътрешноведомствени макроикономисти”. В Бюджет 2011 г. е заложен освен икономически растеж от 3,5 %, дефицит от 2,5 % от БВП и инфлация от 1,8 на сто.
за Трайчовите работи
той това май го каза и някъде през почивните дни за растежа...

Горанов отговори и на критиките на икономическия министър Трайчо Трайков, че растеж от повече от 3.5 на сто през 2011 г. е невъзможен. Според зам.-финансовия министър прогнозата за растежа е направена на база на анализите на макроикономисти, „на които може да се разчита, а не само на вътрешноведомствени макроикономисти”.

В Бюджет 2011 г. е заложен освен икономически растеж от 3.5 %, дефицит от 2.5 % от БВП и инфлация от 1.8 на сто.

Що се отнася до предложението за увеличаване на някои акцизи и на ДДС в туризма, Горанов обясни:

„Увеличението на акцизите във всички ставки, които са предложени за увеличение в частта Акцизи, е свързано с минималните ставки по регламентите. Що се касае до промяната в ДДС – тя все още е тема за дебат. Промяната е свързана с наказателна процедура от страна на Брюксел по отношение прилагането на диференцираната ставка за туризма, тъй като тя не е разпростряна възху всички настанявания понастоящем, а само върху груповите настанявания.

Всъщност това, което се обсъждаше – дали да бъде приложена върху всички настанявания, не само груповите, при което бюджетът ще да претърпи определени загуби, или да бъде премахната, при което бюджетът ще спечели, разбира се, но ще сериозен упрек за натиск върху туристическия бизнес – търси се междинно решение, при което да няма положителен или отрицателен фискален ефект. Това може би не е 14-процентната ставка, но пък повод за нея сме взели от стенограмите на обсъжданията на измененията в Закона за ДДС, когато тя беше въведена, при което имаше график за постепенното увеличение на тази ставка. Като за 2009-та беше определен тогава – говоря в стенограмите, когато обсъждахме измененията в Закона за ДДС, беше 14 %.

Тя може да бъде определена и по-ниска, но идеята е да се направят допълнителни анализи и изчисления, така че това да бъде фискално неутрално. Ние не искаме да губим от промяната, ние искаме и да печелим. Но имаме упрек от Брюксел, че нашият закон не съответства на Общностното право”.

38 млн. лева ще влязат допълнително в хазната от ДДС, ако се уеднаквят ставките за туристическите услуги, заяви заместник-финансовият министър Владислав Горанов. Той представи промените в данъчните закони, които предстои да бъдат обсъдени, пред работодателските организации по време на Съвета за икономически растеж. Предвижда се скок и на акциза на някои горива.

„Минималното увеличение на акцизните ставки на горивата е съобразено с графика и е точно на минимумите по директива, т.е. не се предвижда изпреварващ ръст на някои от ставките. Там затова е толкова малко, тъй като има за цел само да достигне минималните нива по директива. Що се касае до оценките, правени за влиянието върху приходната част на ДДС, на измененията в ДДС, разбира се, елатичността ми е трудно да цитирам, с която са работили колегите при оценките.

Тя е много трудно да бъде експертно оценена от специалисти в Дирекция „Данъчна политика”. Все пак сме гледали декларирания данък от двете групи – свободни настанявания и организирани от туристически пакети. Оценката, която са направили, разбира се – пак казвам, с всичката условност, че би могло да се промени по някакъв начин масата на облагане, е, че ако се приложи 14-процентната ставка, спрямо 2010 евентуалните повече постъпления са в размер на около 38 милиона. Ако се стигне до изравняване на ставките, т.е. премахване на облекченията по отношение на организираните настанявания, тогава се очаква допълнително около 70 до 78 милиона повече приходи”.

 

* актуализиран вариант