Неохим АД отчете консолидирана нетна печалба за деветмесечието на годината в размер на 1.53 млн. лв., показа публикуваният в борсата отчет на дружеството. За сравнение за деветмесечието на миналата година печалбата е била 2.653 млн. лв.


Приходите на димитровградския торов завод за деветте месеца на 2007 г. възлизат на 150.26 млн. лв. в сравнение със 139.31 млн. лв. година по-рано, сочи още отчетът на дружеството.


Разхотите на Неохим АД също бележат покачване, като от 136 млн. лв. за деветте месеца на миналата година те са нараснали до 148.73 млн. лв. за тази година.


Основният капитал на Неохим е в размер на 2.616 млн. лв., а собственият възлиза на 77.888 млн. лв.


Днес се изтъргуваха 459 акции на дружеството, като средната цена се покачи с минималните 0.06% до 72.98 лв. за лот.