Неохим АД отчете неконсолидиран финансов резултат за първите три месеца на годината в размер на 22.296 млн. лв. при печалба от 6.336 млн. лв. за същия период на предходната година. Това става ясно от отчета на компанията, представен на сайта на X3 News.

В началото на седмицата, след успешно преминали 72-часови изпитания, компанията въведе в експлоатация турбогенераторна централа. Станцията може да функционира в два режима. При пълен кондензационен режим тя произвежда само електроенергия, а в останалите случаи освен ток, осигурява и пара за технологични и битови нужди на предприятието. В нормален работен режим централата ще може да произвежда до 8.6 МГВТ/Ч електроенергия.

Изграждането на собствена централа прави Неохим по-конкурентоспособно на фона на непрекъснато растящите цени на енергоносителите в световен план. Наред с икономическите ползи, проектът има и екологичен ефект с оползотворяването на изхвърляните в атмосферата количества пара.

Стойността на инвестиционния проект е над 10 млн. лв. Строителството на станцията приключи за 2 години, след първа копка на 12 септември 2005 г.

На какво се дължи голямата печалба, каква е инвестиционната политика на димитровградския торов завод за следващите години и защо ще се изкупуват обратно до 3% от капитала на компанията потърсихме Тошо Димов, финансов директор на Неохим АД.

Г-н Димов, на какво се дължи голямата печалба и ръста на продажбите на Неохим през първото тримесечие на годината?

Получените за първото тримесечие данни, са резултат от добрата конюнктура на вътрешния и на международния пазар, и по-специално от изключително добрите цени за продуктите ни. Положителен ефект оказаха и направените сериозни инвестиции в различните производства през последните 2 години.

Какъв финансов резултат очаквате за второто тримесечие?

Положителен финансов резултат, но не в такива размери както през първото тримесечие. Поради обективни обстоятелства винаги, Неохим, се представя най-силно през първите три месеца на годината.

Какви обеми на производство и продажби на продукция предвиждате през тази година?

Планираме разширяване обема на производството и на продажбите на продукция до 260 млн. лв. за 2008 г. като залагаме реализицията на амониев нитрат да достигне около 520 000 тона.

Какво предвижда инвестиционната ви програма и на каква стойност е тя?

Неохим АД има утвърдена инвестиционна програма до 2012 г. на стойност около 30 млн. лв. По-значимите проекти предвидени в нея са реконструкция на цеха за амониев нитрат, автоматизация на амонячното производство, изграждането на системи за постоянен мониторинг на цеховете за азотна киселина и амониева селитра и на депо за опасни отпадъци, и др.

Какъв процент от продукцията се реализира на българския и какъв на външните пазари?

Половината е за вътрешния, а другата за чужбина, но съотношението варира в зависимост от търсенето.

Смятате ли, че цената на природния газ става твърде висока, и може да се отрази върху цената на продукцията?

Цената на продукцията ни е съобразена с цената на природния газ. Въпроса е колко може да понесе българския потребител и колко сериозно ще бъде субсидиран от европейските фондове.

На общото събрание, което ще се проведе на 6 юни, ще се гласува за обратно изкупуване на до 3% от капитала на компанията. Какво налага това решение?

За да се предпазим от резки колебания на цената на акциите ни, както и с цел отстояване интересите на нашите инвеститори и предпазването им от евентуални загуби. Решението, какво ще се правим с тази акции, ще бъде взето след приключване на обратното изкупуване.

Като публично дружества имате ли опасения от спада на капиталовия пазар, а и на цената на всички акции?

Капиталовият пазар се влияе от много фактори, и в Неохим нямаме притеснения, защото се развиваме стабилно.

* Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение