Наскоро станахме свидетели на втория върнат лиценз на инвестиционен посредник в резултат на кризата. Ситуацията около АДСИЦ не е много розова като се има предвид срива на пазара на имоти, който пръв бе засегнат от кризата. Колко от тези дружества ще устоят на тежките условия, в какво и дали инвестират в момента - тези и други въпроси зададохме на Петър Христов, управител Обслужващо дружество Агрофинанс.

След като пазарът на недвжими имоти беше първият, при който се усети ефектът от кризата, как се промени към днешна дата инвестиционният портфейл на АДСИЦ-овете?

Да, така е. Кризата удари най-тежко пазара на недвижими имоти. И ако можем да кажем, че този пазар в момента е замрял, то не стоят така нещата с пазара на земеделска земя, който също не беше пожален от
кризата, но в по-малък мащаб. АДСИЦ-овете и другите големи компании, които инвестират в земеделска земя, на тях кризата им помогна да си преструктурират портфейлите. Наблюдава се повишено внимание при
покупката на земеделска земя. Фондовете вече не купуват навсякъде и на всяка цена, а само там, където има голяма концентрация на земеделска земя и на големи парчета, което води до окрупняване на земята и до по-лесната й обработка и управление.

Това означава ли че процесите, които наблюдаваме, ще помогнат и за комасацията, за която говорим от години и когато към днешна дата няма особен напредък?


При всички положения няма да завършим процеса, но кризата играе ролята на някакъв негов катализатор. В добре развитите европейски държави, Франция например, комасацията тече 50 години и то с участието на държавата. Без нея и у нас няма да стане. Но при така създалата се ситуация, един удобен момент фондовете и дружеставта да си направят равносметка къде се намират на пазара и отчасти да започнат нещо такова сами. Но това не може да стане без държавата, което е нашето най-голямо желание. Не мога да кажа, че не срещаме разбиране в Министерството на земеделието, но явно че честите промени там пречат и това не е основен приоритет. Надяваме се рано или късно държавата заедно с бизнеса да направи тази комасация.

В какво е изгодно да се инвестира в момента?

Инвестицията в земеделска земя в България винаги е била атрактивна. Дори в условията на финансова криза това е изгодно. Не трябва да забравяме, че все пак цената изостава от тази в добре развиващите
се европейски държави. Така че още повече, че създалата се ситуация позволява на големите компании и на АДСИЦ, които разполагат с финансов ресурс, да придобият много качествена земя на ниска цена. Това е нещото, в което кризата помага за момента.

Стига човек да има пари в брой в този момент...

Точно така. Оказва се, че парите в брой са много важни особено в моменти на криза. Това е така и ние сме добър пример. Успяхме в тези трудни за капиталовия пазар времена да увеличим капитала си почти на
100 процента. Което ни прави едно от много малкото дружества, които имат достатъчно финансов ресурс в момента да изпълним нашата цел - изкупуването на висококачествена земя, концентрацията й на едно
място, голям размер на парцелите и не на последно място цели голяма доходност. Всичко това в условията на криза като имаш ресурс се постига много лесно.

Вие успяхте да предвидите разразяването на кризата ли?

Може и така да се каже, макар че нашето последно увеличение на капитала стана точно в средата й - миналата година лятото. Така че просто това показва, че инвестициите в земя не са подценени и по този начин успяхме да запазим бъдещите ни планове живи, както се казва.

Наскоро Министерството на земеделието обяви наскоро статистика за пазара на земя през миналата година и прогнози за тази, според които тя ще продължи да поевтинява.Какво показва вашият опит?

Спадът на цените вече е факт. Земеделската земя коригира около 30% от екстремните стойности, постигнати в края на миналата година, а именно - около 400 лв. От началото на тази нашите наблюдения са, че има стабилизиране на цената в порядъка на 280 лв. за декар и според нас това е цена, която ще се задържи до края на годината. Така че за намаление не мога да кажа, но има стабилност в момента, а всички, които се занимават с този бизнес, знаят, че когато цената е стабилна, най-успешно се купува. Въпреки това обаче, ние не очакваме да се увеличат инвестициите в земеделска земя, а по-скоро да се запазят нивата от началото на година. Все пак ситуацията си остава кризисна.

Покрай казуса с Елана и обслужващото дружество, се появиха коментари, че ще зачестят подобни случаи...

Тъй като не съм запознат с политиката на колегите не мога да коментирам конкретния казус. Нашето мнение е, че подобни случаи на раздели не се очаква да се множат на нашия пазар.

Тоест не споделяте мнението, че това е нещо нормално?


Не, не споделям. По-скоро смятам, че това е инцидент.

Станахме свидетели вече на връщането на два лиценза на инвестиционни посредници, които не могат да устоят на кризата. Да очакваме ли отпадането от пазара и на АДСИЦ?

Ако говорим за АДСИЦ, занимаващи се с недвижими имоти и други различни от земеделските - със сигурност ги очаква много труден период. Има вариант дори и някои да не могат да го преодолеят. При АДСИЦ, инвестиращи в земя, се надявам такова нещо да не се случи и въпреки това смятам, че предимство при оцеляване в кризата ще имат тези дружества, които са с по-добро управление и по-добре структуриран портфейл.