В София все още няма нито един спор в съда по предбрачен договор. Споразуменията преди подписването се сключват и заверяват пред нотаруис и само при възникнал спор по-късно отиват в съда, обясниха магистрати. 

Липсата на такива дела може да се обясни или с все още малкия брой на сключените предбрачни договори в София, или с добре уговорените условия в тях, коментират юристи. 

Статистиката през последните 3 г. сочи, че годишно в страната се сключват между 22 000 и 23 000 брака, а разводите са между 2000 и 4000. 

Болшинството от браковете са с режим на общо имущество, което означава, че при развод придобитото по това време се дели на две независимо от приноса на съпрузите. 

Режимът на предварително уговорената разделеност на имуществото и предбрачните договори е едва по 300-400 на година.