Банка ДСК става първата банка в България, която предлага на своите картодържатели нова услуга – внасяне на пари в брой чрез банкомат.

Всеки клиент на Банка ДСК, който има издадена дебитна карта, може да внася чрез банкомат суми по сметката, обслужваща банковата карта.

Новите ATM устройства са преминали тестове от БНБ за успешно разпознаване на банкноти в лева.

Банкоматите приемат банкноти в лева от всички номинали, с изключение на 2 лв.

Клиентите имат възможност да внесат с една операция максимален брой 80 банкноти, като те се поставят в устройството на 2 пъти по 40 банкноти. Банкнотите могат да бъдат с различен номинал.

Услугата е достъпна без такса и  се предлага към момента в София на банкоматите при следните поделения на Банка ДСК: Ул. Княз Александър Батенберг № 6, Бул. Витоша № 15 МОЛ София, бул. Стамболийски № 101, ниво партер Сити Център, бул. Арсеналски № 2, ниво партер.

Вноската в лева чрез банкомат се осъществява в реално време, което дава възможност на клиентите да разполагат веднага с внесените суми по тяхната карта. Внесените суми са достъпни чрез всички канали за банкови услуги – поделение на Банката, Интернет банкиране, POS терминал и ATM устройство.