Неочаквано новите молби за помощ при безработица в САЩ са спаднали през миналата седмица, достигайки
почти тримесечно дъно, показват данните на Департаманета по труда на САЩ. 
Пъвоначалните молби са паднали до 11 000 до сезонно ревизираните 445 000.
Въпреки, че тези данни нямат общо с очакваните утре за ситуацията през септември като цяло, те имат твърде слаб принос
към усещането, че ФЕД ще започне нова програма по изкупуване на  активи следващия месец, за да запази
лихвените равнища ниски.

Неочаквано новите молби за помощ при безработица в САЩ са спаднали през миналата седмица, достигайки почти тримесечно дъно, показват данните на Департамента по труда на САЩ. Пъвоначалните молби са паднали до 11 000 до сезонно ревизираните 445 000.

Въпреки, че тези данни нямат общо с очакваните утре за ситуацията през септември като цяло, те имат твърде слаб принос към подобрението на усещането от факта, че ФЕД ще започне нова програма по изкупуване на активи следващия месец, за да запази лихвените равнища ниски. Reuters