В изпълнение на приетата инвестиционна програма на ЕМКА АД-Севлиево и подписаните договори за закупуване на производствено оборудване, в началото на 2008 г. са доставени автоматична линия за извиване и пакетиране на кабели и 2 броя оплитащи машини на обща стойност 330 хил. евро., стана ясно от съобщение в Българска фондова борса. Оборудването е монтирано и въведено в експлоатация.

В края на януари ЕМКА АД купи технологична линия за производство на кабели. Оборудването струва 688 хил. евро и се осигурява по линията на подписан договор с италианска фирма. Плащанията по него ще се извършат на 10 равни вноски, като срокът за откупуване е 48 месеца след пускането в действие на екструдерната производствена линия.

Планирано е тя да заработи през третото тримесечие на годината, като внедряването й е заложено и в инвестиционната програма на предприятието за 2008- 2009 година.

За тези две години ЕМКА АД предвижда ивнестиции на стойност 2 млн. евро.

Днес на пода на борсата бяха прехвърлени 458 акции на севлиевското предприятие, като цената остана без промяна от 12.03 лв. за лот.