Превозените с жп транспорт товари през декември 2009 г. намаляват с 1.8% на месечна база, сочат данните на Националния статистически институт /НСИ/.

Свиването на товарните превози е в резултат на намалелите международни товари, уточняват от статистиката.

На годишна база спадът на товарните превози през последния месец на миналата година е 18%, най-вече заради намалелиет вътрешни превози.

През декември 2009 г., обаче, на месечна база се увеличават превозените пътници. Жп транспортът е извозил над 2.4 милиона души, или с 0.5% повече, според данните на НСИ.

На годишна база превозените от железниците пътници през декември 2009 г. намаляват с 1.1%, уточняват от статистиката.