Инфлацията през септември е нула процента /0%/ съобщи току-що Националният статистически институт.

Според данните на статистиката, инфлацията от началото на годината е отрицателна и възлиза на -0.1%, а годишната инфлация за септември е 0.2.

През септември спрямо август поскъпват хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0.5%, облеклото и обувки с 0.9%, при здравеопазването увеличението е с 0.6%, при образованието 5.2 на сто, при ресторантите и хотелите повишението е с 0.4%, поскъпване има и в групата разнообразни стоки и услуги с 0.3%.

Без промяна остават цените при алкохолните напитки и тютюневите изделия, както и в групата жилищно обзавеждане, домакински уреди.

Поевтиняване през септември е отчетено при жилищата (наеми, текущ ремонт и поддържане), комунални - намаление с 0.1%, при транспорта има понижение с 1.2%, при съобщенията с 0.2% и при групата свободно време, развлечение и културен отдих - намаление с 4.6%.

От данните на НСИ е видно, че от началото на годината отрицателна инфлация или дефлация в България е имало през месеците март, май, юни, юли, август, нулева е била инфлация само през септември, а през останалите месеци НСИ е отчела поскъпване в голяма кошница.